מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

פורום התושבים של העיר מודיעין-עילית
חוקי הפורום
נא לשמור על שפה נקיה ומכובדת. אין לעשות אאוטינג לכותבים בפורום.

מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי אביקו » יום שלישי, 18/10/2011, 18:19:31

"מנטאליות ליטאית? להיות נגד כל דבר" • שרי רוט מראיינת את שר הדתות, יעקב מרגי


ואני נזכרת במודיעין עילית, לשם הגיע לפני כשבוע נציגו של מרגי, ניסים אלקסלסי. אני מנסה להבין למה נשלח, מי יזם את הביקור, ומהם המהלכים המתוכננים שם.

מרגי, שמעולם לא מתחמק מתשובות לכל שאלה, ומעולם לא הגביל את שאלותיי או גדר אותן, משיב אחת לאחת.

רב ספרדי יהיה במודיעין עילית, הוא אומר, אם כי עדיין אין מועמד לפרסום. "זה לא נתון לוויכוח של אף אחד" . לגבי מועצה דתית, היו ויכוחים. "להעמיד צלם בהיכל", אמרו לו, והוא לא מבין למה מה שטוב לבני-ברק לא טוב למודיעין עילית.

אני מנסה להסביר לו את השיקול לפיו אם בבחירות הבאות תיקח המפד"ל-הבית היהודי את תיק הדתות, השליטה במועצות הדתיות תיפול לידיה, והוא לא מסכים עם זה. "אם הייתי יודע שעבור העולם הליטאי, המפד"ל זה כמו להעמיד צלם בהיכל... אבל רינונים שקיבלתי לגבי ירושלים אומרים שפינדרוס - ואדרבה, שיכחיש את זה... - רצה להגיע עם ניר ברקת ל'דיל' על רבנות ירושלים. אמר לו פינדרוס: בוא אתן לך את הרב שמואל אליהו לרב ספרדי ותן לנו את הרב החרדי האשכנזי. ואין לך מפד"ל יותר מהרב אליהו. אז מה שמותר להם..."

• וברקת שמר לכם אמונים וסירב?

"כך צריך להיות", הוא מאשר.

יש כאן חשש של הרב שטינמן, אני מסבירה לו.

"יש חשש? אין שום חשש. אין לדיין מה שעיניו רואות. באו אליו ואמרו לו א' ב' ג' ד', חששות, גם אם לי היו אומרים חששות כאלו, הייתי חושש"...

• אז למה אתה לא נכנס אליו ומסביר לו?

"כי אני, יש לי אהבת תורה ואהבת תלמיד חכם, אבל עקרונית יש לי אחד שאני מקבל ממנו בהנהגה וזה הרב עובדיה יוסף. מה שהוא מורה לי אני הולך ועושה, אני לא מתייעץ עם אחרים. כל מה שאומר לי מרן אני עושה, לא זז ממנו ימינה או שמאלה, גם במלחמות הכי מקודשות שלי. כשאומר לי מרן לזוז, אני זז הצידה".

• אני שומעת כאן ביקורת מרומזת על אלו בש"ס שכן הולכים לרבנים אחרים?!...

"לא, לא מבקר אף אחד. אני עקרונית שמתי לי את זה, אבל כל אחד בדרכו".

יש אנשים שלא מסוגלים להסתכל שוויוני

אנחנו שבים למודיעין עילית, אני מזכירה לו שהזמינו את השר אלי ישי לביקור בעיר - והוא סירב להזמנה, ומנסה להבין איך נולד הביקור של מנהל לשכתו אלקססי בעיר. הוא מסביר שמאז החלה פרשת המועצה הדתית בעיר, נוצר מנגנון של בקרה על נושא שירותי הדת, בעיקר כלפי הציבור הספרדי. "לצורך זה מיניתי את העוזר שלי ניסים אלקססי, שישב פה במשרד אולי ארבע או חמש פעמים עם ראש עיריית מודיעין עילית. אני סירבתי לקבל אותו!"

• מדוע?

"ככה".

אבל "ככה" לעיתונאי, זו אינה תשובה... והוא נאלץ להרחיב. כל עוד יש לו תחושה שיש ציבור שהוא נרדף, הוא לא מסוגל להגיע לביקור או להיפגש אישית עם ראש העיר, יעקב גוטרמן. "אני יודע שאחי הספרדים בקרית ספר, לא רוצה לומר נרדפים, אבל חיים בגלות בצורה הכי בוטה. יש משטר פחד, זה עולה מהציבור, מי שלא מדבר ומיישר קו מיד ירגיש את זה או במוסדות החינוך או במרפסת. לבושתי זה מביא מחשבות לגבי הקמת עיר חרדית".

• בכל מקום זה ככה? בבית שמש זה ככה?

"לא חושב שהרב משה אבוטבול רדף מישהו בגלל שלא הלך איתו בבחירות. אנחנו לא סקטוריאליים, אנחנו מהנים מההסכמים הקואליציוניים שלנו מפלגות אחרות, מקוואות זה בלעדי שלנו בארץ? כל ההסכם הקואליציוני שלי הולך על מקוואות ובתי כנסת. הנה, בבני-ברק יש שותפות, ואני רוצה להאמין שככה היה היחס גם אם כוחנו שם היה כמו בקרית ספר.

"יש אנשים שלא מסוגלים להסתכל שוויוני, יש סוג א' ויש סוג ב', וזה מוטבע אצלם", הוא אומר, ונראה כועס מאוד.

אני כועס, יש לי ביקורת

• בגלל זה לא הגעת למודיעין עילית? אתה לא מסוגל?

"זו לא מלחמה אישית, אני לא עובד אישי, אני שליח ציבור ואני חייב להיפגש גם עם מי שאני לא אוהב. אבל פה זה לא אוהב או לא אוהב, אני כועס, יש לי ביקורת, שירותי הדת לא ניתנות באמות מידה שוות. השאלה שלך במקום, וזה נכון ששר הפנים לא יורד לעיר הזו. אני לא אמנע ממנו שירותים, אבל שאני ארד ואכבד אותו? לא! הוא לא יתכבד בי! כרגולטור, שלחתי את העוזר שלי לבדוק מה קורה פה, זה המשך הטיפול, ארבע פעמים ראש העיר הגיע לפה, ישב פה בתור, עכשיו היו דברים בוערים, העוזר שלי ירד, במסגרת ההוראה הראשונה לטפל במקום".

• הוא בא לומר דברים קשים?

"היו לנו טענות שהדברים נעצרו והוא ירד לראות מה קורה. חלק נעצרו, חלק לא, חלק מסיבות אובייקטיביות, חלק לא, הדברים מתקדמים".

• וניסים בא לומר שהקצב איטי?

"כן, בא ואמר זאת וגם נוכח בעצמו".

לעניין המועצה הדתית, הוא בעד, "כדי שהדברים יינתנו בצורה שווה", אבל הוא לא מקדש זאת, ואם הדברים יבוצעו בדרך אחרת, יוותר על הקמתה.

• אז שוב התכופפתם לציבור הליטאי, בוא נשים את הדברים על השולחן..

לא, הוא לא אוהב את ההגדרה. גם בשוהם, לדבריו, הייתה התנגדות עזה והוא ויתר. "אם הדברים יתקדמו, לא אקים מועצה דתית". משמע, הוא לא גנז את הרעיון, הוא באוויר כשוט...

אני מספרת לו כי יש מועמדים למשרות במועצה הדתית שעומדים ללכת לבג"ץ. הם טוענים שהם 'נשרפו' ובסוף אין מועצה דתית. הוא מתפלפל איתי במונחים מהגמרא, ומדבריו עולה שיש מצב שזה נוח לך ויש מצב שזה לא נוח לך. בג"ץ זה פסיק רישא, אבל נוח לי...

• כלומר, לא תכעס עליהם אם ילכו לבג"ץ, 'תסכים' להקים להם שם מועצה דתית.

"אכן, כן"...הוא אומר - ושוב מחייך.

האפלייה צריכה להיעלם מהעולם!

אפרופו בג"ץ, אני מזכירה לו שגם בנושא האפליה בסמינרים עזר הבג"ץ. לפעמים אולי אין ברירה, אני אומרת לו.

"אני אומר לך שהאיום הראשון שקיבלתי מיצחק פינדרוס שאם הגוף הבוחר לא יהיה מאוזן יעתור לבג"ץ. הנה, נציג חרדי משתמש בבג"ץ".

• אכן, גם גורמים ב'יהדות התורה' איימו בבג"ץ. הם אמרו שמול גופי ממשלה זה מותר...

הוא לא אוהב את זה. "פלפול הלכתי יוכלו למצוא ככל שרוצים, לכן אני לא נבהל מזה. כמו שהם משתמשים במפד"ל כמו שהם רוצים, ואחר כך לומר 'כפירה'"...

מה יהיה הסוף עם נושא האפליה? - אני שואלת.

"אני אומר לך: מי שלא ישמע לגדולי ישראל יצטרך לשמוע לשר החינוך ולמערכת בתי המשפט. שיחליטו מנהלי הסמינרים למי הם רוצים לשמוע".

לדעתו, בשנה הנוכחית המצב הרבה יותר טוב, שובצו רוב הבנות, והנה, אף סמינר לא נסגר ואף בת לא קלקלה את חברתה. והוא מצפה מיהודי ירא שמים להשקיע מכוחותיו למען החלש.

• שמעת הקלטה של מנהל סמינר שאמר שהוא לא מסוגל לעמוד ב-40%.

"ההקלטה לא ברורה", הוא אומר, ואני מאשרת.

"בעיר הזו הייתה ועדת אכלוס הכי קשה ואגרסיבית וגם את זה הצלחנו להוריד. אני מקווה שהסוגיה תבוטל. גם בעמנואל הייתה תופעה קשה, ואני שמח שזה צף החוצה. אני יכול לומר לך שכזו הקלטה את יכולה לשמוע מהרבה מנהלי סמינרים, אלא שהוא נחשף בקלקלתו. הסוגיה הזו צריכה להיעלם מהעולם! כיום הכמות לא זועקת לשמים. ושר החינוך יצטרף להפעיל את סמכותו הניתנת לו כחוק".

http://www.bhol.co.il/Article.aspx?id=33205
אביקו
 
הודעות: 25
הצטרף: יום חמישי, 04/08/2011, 22:06:50

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי מגה » יום שבת, 22/10/2011, 20:03:18

לא ממנו תבוא הישועה.
הוא רוצה שלספרדים יהיה לא פחות מהאשכנזים, הוא צודק.
אבל הוא לא מדבר בכלל על הבעיות שכל תושבי העיר סובלים מהם, אשכנזים כספרדים.
אין לו בעיה שהברדק ימשיך לחגוג בעיר, כל עוד שתהיה שוויוניות בסבל ממנו.
מגה
 
הודעות: 63
הצטרף: יום שבת, 06/08/2011, 22:47:04

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי sera76 » יום שבת, 22/10/2011, 21:40:52

אמת!!!
הבעיה אינה ספרדים או אשכנזים
הבעיה בראש הדג
sera76
 
הודעות: 75
הצטרף: יום שבת, 06/08/2011, 22:16:01

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי נטורי קרתא » יום שבת, 22/10/2011, 23:33:01

הוא מטפל במה שהוא צריך, אם יש בעיה בראש הדג המתולע צריכים לפנות למי שמינה אותו. וזה לא שר הדתות, ולא הרב שלו.
נטורי קרתא
 
הודעות: 75
הצטרף: יום שלישי, 09/08/2011, 18:16:45

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי תושב10 » יום ראשון, 23/10/2011, 00:39:25

בראיון לבקהילה של סוכות מרגי אמר "חכו ותראו במודיעין עילית תקום מועצה דתית".
מרגי היקר! די עם הפטפוטים והדיבורים - הגיע הזמן למעשים!!
מועצה דתית מיותרת, רב ספרדי זה קצת יותר מציאותי.
תושב10
 
הודעות: 35
הצטרף: יום ראשון, 07/08/2011, 12:15:34

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי ארשת » יום ראשון, 23/10/2011, 00:49:32

עוד שסניק אחד שדואג לג'ובים לכמה חברים שלו
שיבדוק מה עושים חברי שס בעירייה
ארשת
 
הודעות: 63
הצטרף: יום שלישי, 11/10/2011, 20:31:57

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי נטורי קרתא » יום ראשון, 23/10/2011, 11:41:28

ומה עושים חברי דגל ואגודה?
עוד דגלניק שדואג לחברים שלו לג'ובים,
להזכירכם מי שדאג לחוק הג'ובים בעיריית ירושלים זה חברי הכנסת של דגל.
נטורי קרתא
 
הודעות: 75
הצטרף: יום שלישי, 09/08/2011, 18:16:45

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי מגה » יום ראשון, 23/10/2011, 12:21:20

גם ראש העיר שלנו הוא מדגל...
מגה
 
הודעות: 63
הצטרף: יום שבת, 06/08/2011, 22:47:04

Re: מודיעין עילית? "הספרדים במשטר פחד" • מרגי מדבר

הודעה שלא נקראהעל ידי ארשת » יום שני, 24/10/2011, 14:45:33

נטורי קרתא כתב:ומה עושים חברי דגל ואגודה?
עוד דגלניק שדואג לחברים שלו לג'ובים,
להזכירכם מי שדאג לחוק הג'ובים בעיריית ירושלים זה חברי הכנסת של דגל.


למעשה בעצם זה לא משנה מי מקדם את האינטרסים של מי
איך אמרה הבת של קורח לאח שלה?! אתה לא תהיה הרב רק משה או קורח
אנחנו גם תמיד נשכב ברפש
ארשת
 
הודעות: 63
הצטרף: יום שלישי, 11/10/2011, 20:31:57


חזור אל פורום מודיעין-עילית

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 19 אורחים